Про нас

Збірник є фаховим у галузі психологічних наук і зареєстрований у міжнародній базі періодичних видань ISSN-реєстрі (№2411-1449). Періодичність видання – два рази на рік. Орієнтовні тематичні напрями збірника:

 • Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку;
 • Психологія в умовах зовнішньої воєнної агресії;
 • Психологічні аспекти суспільно-політичної ситуації в Україні: сценарії суспільного та особистісного розвитку;
 • Політичне лідерство і психологія політичного вибору;
 • Психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського суспільства;
 • Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти;
 • Політичні комунікації: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми;
 • Психологічні механізми взаємозв’язку політики і економіки;
 • Психологічні проблеми міжгрупових відносин, геополітики і глобалізації;
 • Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

Рік заснування: 1995 (перереєстрація 2013)

Тематика: Актуальні проблеми політичної психології, психологічні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні

Реферативні бази даних -ISSN: 2411-1449

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20726  – 10526 Р від 30.12.2013 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.2010 р.

Спеціальність ДАК: Психологічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: змішані мови: українська, російська, англійська

Засновник: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціація політичних психологів України

Головний редактор: Найдьонова Л.  А.

Заступники головного редактора: Чорна Л. Г.

Відповідальний секретар: Черниш Л. П.

Члени редакційної ради: 

 • Слюсаревський М. М. – кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН, президент АППУ (голова);
 • Варій М. Й. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Максименко С. Д. ­ – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка;
 • Левицька М. — професор, завідувач лабораторії соціальної психології факультету психології Варшавського університету (Польща);
 • Михальченко М. І. – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

Члени редколегії: 

 • Найдьонова Л.  А. – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти ІССП НАПН, заступник директора ІСПП НАПН України, член правління АППУ;
 • Чорна Л. Г. ­­– кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ІСПП НАПН України, учений секретар і член правління АППУ;
 • Батраченко І. Г. – доктор психологічних наук, професор кафедри практичної та соціальної психології   Житомирського державного університету імені Івана Франка, член правління АППУ;
 • Васютинський В. О. – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології мас і спільнот ІСПП НАПН України, член правління АППУ;
 • Полунін О. В. – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник   лабораторії психології спілкування ІСПП НАПН України;
 • Сєдих К. Г. – доктор психологічних наук, професор,  завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка, член правління АППУ;
 • Татенко В. О. – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник ІСПП НАПН України, член правління АППУ;
 • Хазратова Н. В. – доктор  психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень ІСПП НАПН України, професор кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», віце-президент АППУ;
 • Григоровська Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар ІСПП НАПН України;
 • Суший О. В. – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів ІСПП НАПН України;
 • Фролов П. Д. – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, віце-президент АППУ

Адреса редакції: 04070, м. Київ, в. Андріївська, 15
Телефон: 044-425-24-08
Email: polpsyua@ukr.net; info@appu.kiev.ua
Адреса сайту видання (URL):  http://appu.kiev.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.