Вимоги до статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКА

“ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

(з урахуванням вимог входження журналу в систему SCOPUSElsevier)

Структура статті має відповідати вимогам ВАК (Постанова № 7-05\1 від 15.01.2003): постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей і завдань, виклад основного матеріалу, висновки, література. Література подається в двох списках: 1) література за вимогами ВАК і 2) Reference (цей же список літератури, оформлений за стандартом Американської психологічної асоціації APA 6th–для уможливлення автоматичного підрахунку індексу цитування в системі). Назва статті, прізвище автора, ключові слова та анотації подаються трьома мовами (українською, російською, англійською).

АНОТАЦІЇ

Формальні вимоги до анотацій: обсяг 100-150 слів, фахова англійська мова (не автоматичний чи безграмотний переклад). Рішення про внесення журналу в базу даних приймається англомовними експертами на підставі англомовних анотацій.

Вимоги до змісту анотації 

Анотація коротко розкриває зміст статті, який представляє інтерес міжнародній науковій спільноті. Поширений спосіб анотування – повторити структуру статті (вступ, мета і завдання, методи, результати, висновки). Текст анотації має бути зв’язаний, одне речення випливати з іншого. Анотація надає можливість іншим авторам використати в своїй роботі ваше дослідження – процитувати вашу статтю, розпочати дискусію, дати запит на повний текст статті. Тому анотацію слід розглядати не як доповнення до статті, а як окреме джерело інформації про дослідження.

Деталізація вимог до змісту 

Потрібно описати основну мету дослідження, як саме було проведено дослідження (без методологічних деталей), підсумувати найважливіші результати і їхню важливість.

Ціль, тему, предмет дослідження вказують у анотації тоді, коли це не зрозуміло з назви. Відомості з назви в анотації не повторюються.

Методи характеризують тоді, коли в цьому полягає новизна.

Результати наводяться точно, теоретичні й емпіричні, факти, взаємодії та закономірності.

В анотацію виносяться тільки найважливіші результати, перевага надається результатам довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що відкидають існуючі теорії, те, що має практичне значення на думку автора.

Анотація не може містити того матеріалу (фактів, оцінок, гіпотез, рекомендацій),які відсутнів статті.

Не даються в анотації історичні довідки, попередні публікації автора, загальновідомі положення.

Не включають загальні ввідні слова, не значимі формулювання, зайві деталі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА 

Полегшують находження статті інформаційно-пошуковими системами. Не повторюють терміни назви і анотації. Використовують терміни із тексту статті й інші терміни: ті, які визначають предметну область, інші важливі поняття для пошуку.

СПИСОК Reference Схема англомовного опису бібліографічного джерела 

СТАТТІ 1) Автори (транслітерація)2) Назва джерела(статі)– транслітерація 3) [Переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках]4) Назва журналу (транслітерація) курсивом 5) [Переклад назви журналу англійською мовою у квадратних дужках]6) Вихідні дані англійською або цифрові 7) Вказівка на мову статті після опису (ukr)

Для неангломовних: 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005).Title of article [Title of article].Title of Journal[Title of Journal], 10(2), 4953 (ukr).

Для англомовних: 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005).Title of article.Title of Journal, 10(2), 4953.

КНИГИ

1) Автори (транслітерація)

2) Назва (транслітерація, курсивом)

3) Переклад назви в квадратних дужках

4) Вихідні дані – місто англійською, видавництво англійською (якщо

університетське) або транслітерація якщо своя назва видавництва.

5) Кількість сторінок в монографії

6) Вказівка на мову статті після опису

Для неангломовних: Author, A. A., Author, B. B.Title of book [Title of book]. Kyiv:Milenium Publ., 2014(ukr). Для англомовних: Author, A. A., Author, B. B.Title of book. Kyiv:MileniumPubl., 2014.

Деталі оформлення 

Для транслітерації використовуються стандартні правила, можна користатися онлайн конвертором http://translit.kn.ua

Прізвище авторів може подаватися в англомовному написанні як у паспорті, тому краще брати його з англомовної анотації до джерела.

Кількість авторів статті не обмежена, як у вимогах ВАК (сформульовано: в межах розумного), тому можна подавати всі прізвища авторів для забезпечення їх автоматичного врахування в індексах цитування.

Якщо цитується перекладне джерело в квадратних дужках варто давати не власний переклад, а авторську назву, вона зазвичай вказується в книзі, або її можна знайти в Інтернет-пошукачах(наприклад, Google,Googlebooks)

Англомовні джерела, представлені в списку літератури включаються також і в список REFERENCE, тобто, дублюються, адже автоматизована система цитування працює тільки зі списком літератури REFERENCE.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ REFERENCE 

СТАТТЯ З ЖУРНАЛУ 

Pettigrew, T.F. (1998). Intergroup contact theory.Annual Review of Psychology, 49, 65– 85.

Tytarenko, T.M.(2006) Potentsial podolannia skladnykh zhyttevykh obstavyn [Potential ofcoping difficult life circumstances]. Naukovi studiyi izsotsial`noyi ta politychnoyi psykholohiyi [Scientific Studies in Social and Political Psychology], 13(16), 3–13 (ukr).

КНИГА

McKay, S. (2000). Northern Protestants: An unsettled people. Belfast: Blackstaff.

Naydonova, L. A. (2013) Reflekcyvna psykholohiya terytorial’nykh spil’not [Reflexive psychology of local communities]. Kyiv: Milenium Publ.

СТАТТЯ ІЗ ЗБІРКИ (РОЗДІЛКНИГИ)

Deaux, K. (1996). Social identification.In E. T. Higgins & A. W. Kruglansky (Eds.), Handbook of basic principles (pp.777–798). New York: The Guilford Press.

Sljusarevskyj, M. M. (2009). Diahnostyka, prohnozuvannya ta koryhuvannya sotsialnoyi napruzhenosti: kontseptual’na model’ [Diagnostics, prognosticationand correction of social tension^ conceptual model]. In M. M.Sljusarevskyj (Eds.), “My” I “Ya”v suchasnomu sviti: vybranitvory [“We” and “I” in modern world: chosen works] (pp. 171–193). Kyiv: MileniumPubl (ukr).

Vasiutynskyi, V. O., &Frolov, P. D. (2012). Stereotypy vzayemnohospryimannya etnichnykh ukrayintsiv i rosiyan  [Stereotypes of Mutual Perceptionsby Ethnic Ukrainians and Russians]. In V. O. Vasiutynskyi(Eds.), Rosiys’komovnaspil’nota v Ukrayini: sotsialno-psykholohichnyianaliz [Russian Language Community in Ukraine: socialpsychological analysis](pp. 107 –119). Kyrovograd: Imeks-LTD Publ. (ukr).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

Jarman, N. &Brayan, D. (1996).Parades and protest: A discussion of parading disputes in Nothern Ireland.Coleraine: University of Ulster.

Usmanov,T.S., Gusmanov,A.A., Mullagalin,I.Z., Muhametshina,R.Ju.,Chervyakova,A.N., Sveshnikov,A.V. (2007) [Featuresof the design of field development with the use ofhydraulicfracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi”[Proc. 6th Int. Symp.“New energy savingsubsoil technologies and the increasing of the oiland gas impact”]. Moscow, pp. 267-272. (In Russian).

МАТЕРІАЛИ З ІНТЕРНЕТУ

Kennaway, B. (2005) What is the Orange Order? Lion and Lamb, 13,  http://www.econi.org/LionLamb/013/orange.html

Cowen, B. (2002). Address by the Minister for FForein Affairs at the 24th PlenarySession of the British-Irish Inter-Parlamentary Body, 25 March 2002. Retried October 11, 2006, from  http://www.biipb.org/biipb/summsry/sum/doc/250702/25070208.htm.

Grand Orange Lodge of Ireland (2005).The tradition of parades. http://www.gpl.net/customers/goli/parades.htm [downloaded 23 March].

Деталі стандарту APA 6th на сайті: American Psychological Association, 6th Edition http://www.apastyle.org/manual/index.aspx

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.