Check-list для попереднього рецензування власної статті

Шановні автори! З метою поліпшення якості ваших авторських доробків до збірника «Проблеми політичної психології» та пришвидшення їх проходження через редакційне рецензування пропонуємо вам взяти до уваги цей Check-list і самостійно здійснити попереднє рецензування власної статті.

Процес рецензування можна розбити на декілька етапів.

Етап I

На цьому етапі стаття оцінюється в цілому, для цього необхідно відповісти на такі питання:

 • Чи достатньо автор аргументує актуальність дослідження?
 • Чи якісно сформульовані в статті мета, завдання дослідження?
 • На скільки змістовним з позиції огляду досліджуваної проблеми є аналіз літературних джерел, використаних автором статті?
 • Чи вдало з метою розв’язання поставлених мети, завдань обрані методи дослідження?
 • Чи є експериментальна частина в роботі та результати оброблення експериментальних результатів?
 • Чи наведено результати досліджень інших авторів, які б підтвердили дослідження та покращили якість статті?
 • Чи правильно аналізуються та інтерпретуються отримані результати?
 • Чи підтверджують наведені докази висновки автора?
 • Чи представляють наукову цінність отримані результати? Якщо так, то наскільки вони впливові в контексті виявлених під час аналізу літературних джерел частин проблеми, нерозв’язаних іншими авторами?
 • Чи наявна в статті практична значущість дослідження, яка може бути оцінена можливістю впровадження на реальних об’єктах?
 • Чи буде цікаво іншим дослідникам читати методику та результати цього дослідження? Якщо так, то в якому саме колі дослідників?
 • Чи співпадає тематика статті з інтересами читацької аудиторії збірника?
 • Чи викладено зміст статті чітко та ясно? Чи чітко описано в статті, що було зроблено, чому це було зроблено, що означають отримані результати?
 • Чи добре підготовлений рукопис стилістично, граматично? Чи наявні помилки з орфографії та пунктуації?
 • Якщо стаття написана англійською мовою, оцініть якість мови? Якщо якість мови рукопису погана, Ви можете попросити автора виправити її, перш ніж рецензувати.

ЕТАП II

На цьому етапі необхідно проаналізувати кожний розділ статті та виявити недоліки та слабкі місця, якщо такі є. Нижче наведено основні блоки та питання, на які необхідно відповісти за кожним із блоків

 • Назва, анотація та ключові слова
  • Чи чітко назва відбиває те, чому було присвячене дослідження?
  • Чи ефективно анотація сумує рукопис?
  • Чи зможе дослідник з іншої предметної галузі зрозуміти анотацію?
  • Чи охоплює анотація достатньо інформації для того, щоб анотацію публікувати окремо від статті?
  • Чи містить анотація надлишкову, непотрібну інформацію?
  • Чи містить анотація інформацію, яка відсутня в основному тексті статті?
  • Чи допоможуть запропоновані ключові слова знайти статтю?
  • Чи є ключові слова конкретними? Чи допомагають вони розкрити зміст рукопису?
 • Введення
  • Чи дає розділ достатньо хороший опис проблеми та тематики, щоб дослідники поза предметною галуззю змогли розібратись у статті?
  • Чи описується в розділі актуальні знання, пов’язані з науково-дослідними завданнями, які розглядаються в статті?
  • Чи містить розділ непотрібну, надлишкову інформацію; чи може він бути більш стислим?
 • Аналіз літературних джерел і постановка завдань дослідження
  • Чи є літературний огляд змістовим і наскільки він висвітлює невирішені іншими авторами частини проблеми, які досліджується автором статті?
  • Чи ясно та зрозуміло викладено причини дослідження?
   Наскільки чітко визначено мету (завдання – за наявності) дослідження та чи узгоджуються вони з рештою рукопису?
  • Чи не пропустили автори посилання на джерела, котрі є важливими та дозволили б більш повно розкрити сутність роботи?  Якщо необхідно внести додаткові посилання, то необхідно на це вказати.
 • Матеріали дослідження, експериментальна частина
  • Як було отримано результати  дослідження: методи та методики повинні бути чітко описані.
  • Методи, що використовуються для аналізу результатів, повинні бути обґрунтовані. Якщо автори використали методику вже надрукованого дослідження, то вони повинні містити посилання на нього та резюме процедури дослідження в тексті статті.
  • Результати дослідження повинні бути чітко описані та об’єктивно підтверджені (за допомогою математичного, статистичного, імітаційного тощо моделювання, експерименту, фундаментальних положень наукових дисциплін із відповідної предметної галузі).
  • Інформація не повинна повторювати частин тексту із введення, постановки проблеми тощо.
 • Інтерпретація результатів та їх апробація; таблиці / рисунки.
  • Чи містить стаття приклади практичних розв’язків, отриманих на основі запропонованих автором наукових результатів, що дозволяє оцінити їх адекватність і цінність.
  • Чи чітко визначені параметри вимірювань на малюнках?
  • Заголовки таблиць та підписи до малюнків повинні бути достатньо детальними, щоб читач зміг зрозуміти результати, не читаючи основний текст.
  • Текст не повинен повторювати інформацію, подану в рисунках і таблицях, він повинен лише робити основні висновки за ними та резюмувати інформацію.
  • Якщо малюнки відображають недостатньо інформацію і можуть бути замінені описом у тексті, то на це слід указати автору.
  • Якщо результати емпіричного дослідження не є основною метою статті, то їх можна узагальнити та детально не описувати в статті. Але, за недостатньої кількості даних і інформації читач може втратити довіру до дослідження, припустивши, що автор приховує слабкі докази.
 • Висновки
  • Чи відповідає матеріал дослідження його меті (завданням), які сформульовані у введенні до статті?
  • Чи існують альтернативні інтерпретації отриманих результатів, які автором слід було розглянути в своїй роботі?
  • Чи відповідають висновки проблемі та тематиці, які було представлено у введенні до статті?
  • Чи порівнював автор свої результати з результатами інших досліджень?
  • Чи описують автори, як результати дослідження можуть вплинути на наступні дослідження?
  • Чи описують автори обмеження дослідження? Якщо ні, то які обмеження можуть бути?
  • Чи відповідають зроблені висновки отриманим результатам? Чи не переоцінив автор важливість своїх результатів?
 • Перелік використаних джерел
  • Чи є випадки того, що автору слід було б навести посилання на першоджерело, але автор цього не зроби? (Посилання необхідно наводити для всіх використаних фактів, крім тих, які є встановленими та загальновідомими, а також для тих, які є висновками даного дослідження, або чітко сформульовані у вигляді власної гіпотези автора.
  • Чи цитують автори найбільш релевантні результати попередніх досліджень і чи пояснює він, як вони узгоджуються з поточним дослідженням?
  • Чи є посилання на авторів дослідження, які автор вважає актуальними за даною тематикою?
  • Чи посилається автор на дослідження різних дослідницьких груп?
  • Чи посилається автор на оглядові статті? Погано, якщо автор посилається на велику кількість оглядових статей, бажано посилатись на оригінальні дослідження.
  • Чи є всі цитати корисними для читача? Зверніть увагу на автора, якщо він посилається на велику кількість власних робіт або на інших авторів, щоб показати глибину свої знань, то це буде нецікаво читачу.
  • Чи посилається автор на результати інших досліджень, які суперечать його результатам (якщо такі маються), а також на ті, які підтримують його результати?

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.