ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 1 (15)

1pdfУ черговому випуску збірника висвітлюються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Представлено результати досліджень з питань політичної стабільності, консолідації громадської думки, копінгу особистості та суспільства в умовах війни на сході країни. Аналізуються феномени, що визначають соціальні уявлення громадян про політичне майбутнє України, роль у цьому процесі геополітичних, громадських, мас-медійних та інших чинників. Презентуються здобутки теоре­тичного та емпіричного вивчення проблем громадянського розвитку особистості, окреслюються семантичні координати соціальної взаємодії в політичній картині світу молоді. Значну увагу приділено особливостям функціонування політико-психологічних конструктів справедливості та ідеології у сферах соціальної та правової регуляції. Розглянуто явище бідності як стилю життя та можливості корекції спричинених нею труднощів. 

Адресується вченим, які працюють у галузі політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

ISSN 2411-1449

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Попович І. С. Феноменологія соціальних очікувань особистості

Суший О. В. Між філософією творення і мистецтвом руйнування

Жовтянська В. В. Функціонування і трансформації ідеологій у соціумі: теоретичний аналіз

Траверсе Т. М. Регулятивно-особистісний компонент розуміння áкторами політичних задач

Краснякова А. О. Політична суб’єктність: умови становлення та ознаки розвитку

Скнар О. М. Досвід створення інструментарію дослідження практик політичної взаємодії

Лукашевич О. М. Дослідження громадянського розвитку дорослої особистості в контексті сучасних психологічних теорій

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ТА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Петрунько О. В. Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді

Позняк С. І. Семантичні координати соціальної взаємодії у політичній картині світу студентської молоді

Шульга В. Д. Громадянське суспільство в Україні (виклики сьогодення у світлі суб’єктно-вчинкового підходу)

Родіна Н. В. Копінг в умовах воєнних дій: виклики для українского суспільства

Кияшко Л. О., Бородчак М. В. Проблема політичної стабільності українського суспільства в контексті аналізу політичної культури

Фальковська Л. М. Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки

Дідук І. А. Історична метафора як когнітивний механізм структурування політичної картини світу

Ларіна Т. О. Можливості оптимізації життєконструювання в контексті керування ризиками

Захаров К. В. Соціальні уявлення про політичне майбутнє України (на прикладі політичних програм кандидатів у депутати Верховної Ради по мажоритарних округах)

ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

Коробка Л. М. Подолання бідності як стилю життя в контексті ставлення до здоров’я: теоретико-методичні засади дослідження

Жорнова Олена І. Запобігання та подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: до апробації соціально-психологічних засобів

Васютинський В. О. Цілі та способи психологічної допомоги носіям бідності як стилю життя

Бєлавіна Т. І. Психологічні питання вивчення і оптимізації правового самовизначення осіб з низьким економічним статусом

Жорнова Ольга І. Політико-психологічне втручання в уявлення про “хороше” суспільство і “хорошу” науку, або Про комеморацію історичних розломів та формування нових схем соціально-психологічного мислення

ПСИХОЛОГІЯ МІЖГРУПОВИХ ВІДНОСИН, ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ,  ГЕОПОЛІТИКИ

Найдьонов М. І., Григоровська Л. В., Найдьонова Л. А. Геопо-літичний вибір: передумови та наслідки дисбалансу очікувань громадської думки і державної політики

Блинова О. Є. Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку

Горбунова В. В. Формування команд засобами ціннісно-рольової картографії

Дроздов О. Ю. Динаміка геополітичних уявлень молоді на тлі російсько-українсько конфлікту 2014 року

Іванченко С. М. Шляхи формування консолідованої громадської думки в цільових групах

Анцибор А. І. Аутсайдерська психологія як наслідок ментальних відхилень у сфері мотиваційно-вольової регуляції свідомості

Зеленін В. В. Психотехнології нейролінгвістичного програмування в інформаційно-пропагандистській війні: сучасний вітчизняний досвід

Сусська О. О. Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін в мас-медійному просторі

Климчук В. О. Мотиваційний дискурс сучасного рекламного простору: тематичний вимір та лінгвістичні засоби його конструювання

ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Жадан І. В. Регіональні особливості структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді

Мяленко В. В. Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної основи вибору професії

Дмитрова Т. В. Психологічні особливості політичної соціалізації українського студентства

Камінська О. В. Соціально-психологічний тренінг як метод корекції інтернет-залежності молоді

Остапенко І. В. Особливості візуалізації уявлень студентської молоді про владно-підвладну взаємодію

Педько К. В. Психологічні особливості соціального капіталу як основи процесу соціалізації неповнолітніх делінквентів

Руда Н. Л. Особистісно-психологічні передумови політичного лідерства української молоді

НАШІ АВТОРИ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.